• Hem
  • Vi erbjuder
  • Konsulttjänster

Låt oss göra jobbet åt dig

Vi hjälper gärna till med utredningar, programmeringsuppdrag, projektledning och dokumentation. Det kan vara att ta fram beslutsunderlag inför uppgradering eller byte av ett ekonomisystem. Det kan också handla om ett förslag på en säker kommunikationslösning för distansarbete som ger hemarbetsplatser och anställda på resande fot tillgång till samma information som man har på kontoret.

Ont om tid? Låt oss ta ett övergripande projektledaransvar och agera spindeln i nätet när olika aktiviteter ska drivas och samordnas för att till slut mynna ut i ett lyckat IT-projekt.

Skapad av Enfini solutions